Category Archives: bhp

Szkolenia z bhp

Kodeks pracy nakłada na pracodawców wiele zobowiązań wynikających z przepisów prawa. Jednym z nich jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rzeczą naturalną jest, że pracodawca powinien zapewnić takie warunki,… Read more »